Min debatt med två xenofober

13 kommentarer till Onyanserat om nyansering i Falköpings Tidning
Eric skriver:

En helsida med ”folkuppfostran så alla ”tycker rätt”??

Göran skriver:

Vad nytt kan månne den goda nyhetschefen ha att tillföra?
Hur den s.k. invandringen fungerar är sedan länge en offentlig hemlighet.
Kan det rent av vara så att statsmakten hotar med indraget presstödet om inte Lilla Saltsjöbadsavgtalet följs.

enleuk skriver:

Är det inte lite förhastat att säga att Falköpingsposten är onyanserad innan du läst dessa två veckors artiklar? Du vet ju inte vad som stod i de ”främlingsfientliga” insändare, du arbetar bara utifrån fördomar om tidningen här.

”98% kommer hit av ekonomiska skäl.” Enligt din egen källa är det 20% invandrare som har arbetsmarknaden som skäl. Eller är det ok när du ljuger om statistik, men inte när annan media gör det?

Political correctness gone mad, det var gammalt på 80-talet, kanske dags att komma på nåt nytt?

På tal om nåt annat;

Hur definierar du vilka språk som ingår i ett lands kulturarv?

Och vad är den ”svenska identiteten”? Jag är nyfiken på om den omfattar mig.

 • varjager skriver:

  Arbetar efter fördomar om tidningar här??? Är du riktig eller är det så att du är blind för den PK media i vårt land? >Eller är det inte snarare så att du jobbar för samma media?

  • enleuk skriver:

   Jag jobbar inte för Falköpings Tidning nä (skrev visst fel innan). Och jag vet inget om den här tidningen, men även om alla andra tidningar i Sverige skulle vara onyanserade så kan du inte säga att Falköpings Tidning är onyanserad innan du läst deras artiklar.

   Och som sagt, PK blev omodernt på 80-talet efter att white trash-britter slitit ut uttrycket genom att applicera det på allting dom ogillade, från skattehöjningar till bananböjar.

   Jag är väldigt nyfiken på hur du definierar kriterierna som ett språk måste uppfylla för att räknas till ett lands kulturarv, om du vore så snäll.

varjager skriver:

Vad är det du inte känner igen i den svenska identiteten? Vilken del av flyktingstatus procenten är det du inte förstår?

 • enleuk skriver:

  Jag förstår mycket väl vad flyktingstatusprocenten innebär. 2% är konventionsflyktingar. Det jag vänder mig emot är slutsatsen att det innebär att 98% är invandrare av ekonomiska skäl. Det som faktiskt står är att många av dessa 98% är flyktingar och att bara 20% invandrat på grund av arbetsmarknaden.

  Anledningen till att jag undrar om den ”svenska identiteten” var att jag såg det uttrycket i en annan bloggpost, men det fanns ingen definition av det. Så för att besvara vad det är jag inte känner igen i den termen, så kan jag säga att jag inte känner till nånting om innehållet i definition eftersom jag aldrig sett någon definition. Därför skulle jag vilja veta vad detta uttryck, som du tydligen är välbekant med och dessutom använder själv, betyder.

  • elfyma+ skriver:

   Vem är svensk ? är den klassiska avledningsmanövern när argumenten tryter.
   Den som känner sig som svensk är enkelt uttryckt svensk, dvs talar,äter,skiter och drömmer på svenska.
   Man behöver inte älska surströmming eller snus för att ha en svensk identitet.
   Jag har inga problem med min svenska identitet trots att jag är invandrare.
   Varför krångla till det ?
   http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=252516

enleuk skriver:

Så om känner sig svensk så är man svensk? Eller måste man prata svenska också? Eller måste man ha svenska värderingar också? Eller måste man vara svensk medborgare också? Eller måste man ha en viss genetisk sammansättning? Eller måste man ha en viss kulturhistoria i sin familj eller kanske sitt grannskap? Jag pratar skånska, mina förfäder pratade skånska långt innan svenskarna ockuperade skåne, min pappas förfäder var med och byggde Glimmingehus, som står två km härifrån, för 500 år sedan, d.v.s. 150 år innan ockupationen och känner mig alltså både svensk och dansk. Jag pratar engelska och känner mig både som europé och jordbo/släkt med allt känt liv i universum. Jag är inte lutheran utan ateist och identifierar mig alltså inte med Sveriges religion de senaste 500 åren eller med den lutherska (d.v.s. bokstavstroende) kyrkans (fd Statskyrkans) värderingar.

Anledningen till att ni måste ”krångla till det” eller problematisera d.v.s. tänka efter, är att ni skrivit:

”Ett lands nationella identitet är en omistlig del av självständigheten. Denna inställning delas tyvärr inte av alla svenskar.”

Vad är skillnaden mellan att vara svensk och att ha svensk som sin nationella identitet?

Likadant kan man inte tala om en assimilation med idén att ”känna sig som svensk” som enda krav på assimilation. Använder man ordet assimilation så menar man förmodligen att människor ska anpassa sig till vissa sociala normer, vissa trosuppfattningar, vissa moraliska värderingar, vissa språkliga normer, vissa förhållningssätt inom olika områden. Därför kan man inte samtidigt prata om assimilation och säga att det räcker att känna sig svensk för att vara svensk.

”Historien visar att frihet och demokrati ständigt måste försvaras mot yttre och inre fiender. Det gäller även kampen för en nations självständighet och nationella identitet”

Måste man kriga för att kunna säga ”jag känner mig svensk”, det verkar obegripligt. Måste man stödja ”frihet” för att få räknas som svensk och vad innebär isåfall detta abstrakta ideal ”frihet” rent politiskt eller moraliskt? Jag är anarkist, betyder det att jag inte är svensk eftersom jag inte stödjer den elitistiska så kallade representativa demokratin vi har i väst?

”Sverigedemokraterna tycker inte om den ömsesidiga processen ”integration”, utan vill ha ”assimilation” där invandraren absorberas i den befintliga svenska kulturen.”

Jag vet inte om ni är SDare eller om ni håller med dom, men att absorberas i den svenska kulturen betyder nog inte att ”känna sig som svensk” utan kräver att man ska ändra sitt beteende eller åsikter till en ”svensk kultur”, vilket kräver en definition av svensk kultur.

Jimmie Åkesson säger också ”Jag kan inte bli alban, inte aborigin eller kines.” Alban och kines är nationaliteter. Aborigin är en genetisk grupp. Han kan inte bli aborigin, men han kan bli kines om han känner sig som kines och anpassar sig till deras normer så att han uppfattas som kines. Eller menar han att det handlar om gener trots allt? Kan man vara både dansk och svensk samtidigt, men inte både kurd och svensk samtidigt? Jimmie Åkessons uttalanden väcker många frågor, hur ställer ni er till dessa frågor?

”visst vi respekterar alla traditioner men vi har en majoritetskultur och det är den som sätter de grundläggande normerna och då måste alla anpassa sig efter dem”.

Vilka normer definierar svensken, vad definierar den svenska majoritetskulturen? Är det häxprocesserna på 1700-talet? Arbetarrörelsen på 1900-talet? Är det knarkarna på Plattan? Är det miljonärerna i Danderyd? Är det Jehovas vittnen? Är det grisbönderna i Skåne? Är det miljöpartisterna? Är det ungliberalerna? Är det tonåringarna i Rosengård?

Så, jag frågar igen, vad krävs för att vara svensk? Om ni fortfarande inte förstått frågan så fråga vad jag menar så ska jag försöka förklara.

 • varjager skriver:

  Denna fråga är någonting som ofta kommer upp i debatten om multikultur. Det är en väldigt bekväm och väldigt politiskt korrekt fråga. Den som ställer den frågan har inte en avsikt att försöka utröna vad som är svenskt utan den är helt och hållet retorisk, avsett för att sätta den andra åsikten ”på plats”. Detta eftersom det inte finns något vetenskapligt svar på det. Men jag skall försöka svara dig. Svenskt är jämlikhet,Svenskt är att inte behöva gå runt i huckle för att inte bli våldtagen. Svensk är att säga sin åsikt, Svenskt är att jobba och göra rätt för sig. Svenskt är inte att sitta i soffan och tugga droger, svenskt är inte att kasta ut döttrar från balkongen, svenskt är inte att döda pga av hedern för att dottern vill leva enligt gängse svenska sociala regler.

  Det intressanta är att det finns inget objektivt svar på vad någon kultur eller nationellt särdrag är. För att kunna svara på den frågan så måste man veta vilka preferenser frågan har, dvs vad är acceptabelt ur frågeställarens synvinkel att hänvisa till när man ska beskriva någonting. Det skulle vara intressant och få veta vad du anser vara ”Iranskt”, ”Kinesiskt, Taiwanesiskt”, ”Brittiskt” ”Borneoiskt” ”palestinskt” ”Egyptiskt”, ja du förstår poängen va?

  • enleuk skriver:

   Det finns ingen vetenskaplig definition av svenskhet eftersom svenskhet inte är en funktionell indelning av genetiska folkgrupper, precis likadant som att det inte finns en vetenskaplig indelning i människoraser. Den socialvetenskapliga definitionen, alltså etniska svenskar, innefattar en germansk stam, svearna, som blandat sig med en massa andra stammar men genetiker kan som sagt inte använda den här indelningen på grund av uppblandningen.

   Däremot finns det enligt vår lag en officiell definition av svensk. ”Svenskar är i juridisk mening personer som har svenskt medborgarskap, officiellt betecknade som svenska medborgare.”

   Det finns ingen generaliserbar definition av en svensk kultur för 2011 på grund av alla skillnader nutida svenskar sinsemellan och mellan nu levande svenskar och historiska svenskar.

   Jag håller inte alls med dig i din definition och jag accepterar absolut inte din rätt att bestämma vad som är svenskt och vad som inte är svenskt. Vad ger dig rätten att bestämma vilka kriterier som invandrare måste uppfylla?

   Palestinskt, egyptiskt, svenskt. Jotack, jag förstår poängen. Poängen är att en nationell identitet bara kan sträcka sig till en stats officiella medborgare och inte till deras individuella åsikter, traditioner eller värderingar. Den enda fungerande definitionen av ”svensk” är ”officiellt svensk medborgare”. Sveriges medborgares personliga religion, kultur och levnadssätt går inte att generalisera till din personliga definition av svenskhet eller ditt önsketänkande om hur en svensk ska vara, tycka och bete sig.

   Svenskt ett föränderligt ord, inte bara på grund av att det inte går att generalisera en hel befolkning. För 100 år sen bar kvinnorna huckle för att kroppen inte skulle visas upp. I lagen står det fortfarande att man inte får visa sig naken på allmän plats, eftersom några stollar fått för sig att kroppen inte är en hög med atomer utan bara ett heligt tempel för en magisk själ vars renhet måste bevaras inför en högre magisk makt. Inte heller är geografin statisk. Svearna bodde bara i en del av landet, medan orden Sverige, Skandinavien och Skanör alla kommer från latin för sandudde. Sveriges gränser ändras varje århundrade.

   Jag vet inte om du uppskattar den form av demokrati som vi har i Sverige, men om du accepterar den så accepterar du även lagen och majoritetsprincipen m.m. I demokratibegreppet ingår tillsammans med majoritetsprincipen även minoritetsrespekten, vilket i praktiken innebär att majoriteten bestämmer och tar hänsyn till minoriteters åsikter vid beslutandet. I vilket fall så är det inte din definition av svenskhet som gäller i Sverige enligt lagen. Lagen säger inte att man måste prata svenska eller att man måste ha ett jobb eller att man inte får tugga droger som nikotin i sin soffa. Lagen inskränker yttrandefriheten även om jag håller med dig att det hade varit trevligt med yttrandefrihet som en del av att vara svensk. Lagen förbjuder mord och våldtäkt, men man kan mörda hur många som helst utan att förlora sitt svenska medborgarskap.

   Din påhittade definition av svenskhet sammanfaller alltså inte med den officiella definitionen, Sveriges rikes lag.

varjager skriver:

”Jag håller inte alls med dig i din definition och jag accepterar absolut inte din rätt att bestämma vad som är svenskt och vad som inte är svenskt. Vad ger dig rätten att bestämma vilka kriterier som invandrare måste uppfylla?”
Samma rätt som ger dig och dina gelikar chansen att fördärva ett land som Sverige.

 • enleuk skriver:

  Så jag har rätt att bestämma vem som ska få bo i Sverige?


varjager skriver:

Är det inte det som är yttrandefrihet? Du svarade aldrig på min fråga.
Det skulle vara intressant och få veta vad du anser vara ”Iranskt”, ”Kinesiskt, Taiwanesiskt”, ”Brittiskt” ”Borneoiskt” ”palestinskt” ”Egyptiskt”, ja du förstår poängen va?
enleuk skriver:

Nä, det är verkligen inte yttrandefrihet att bestämma vem som ska få bo på ett visst ställe. Yttrandefrihet innebär att vi måste lyssna på dina åsikter, men det har ingenting med hur lagen fastslås att göra.

Jo, jag svarade specifikt på den frågan:

”Palestinskt, egyptiskt, svenskt. Jotack, jag förstår poängen. Poängen är att en nationell identitet bara kan sträcka sig till en stats officiella medborgare och inte till deras individuella åsikter, traditioner eller värderingar. Den enda fungerande definitionen av ”svensk” är ”officiellt svensk medborgare”. Sveriges medborgares personliga religion, kultur och levnadssätt går inte att generalisera till din personliga definition av svenskhet eller ditt önsketänkande om hur en svensk ska vara, tycka och bete sig.”

Detsamma gäller naturligtvis alla medborgarskap, jag trodde det var underförstått.

Du har däremot ett bemött ett enda av mina argument eller svarar på en enda av mina frågor.


varjager skriver:

Yttrandefriheten innebär att du och dina gelikar får uttrycka era åsikter men du vill förhindra mig mina. Konstigt nog kan du uppenbarligen generalisera bort våran definition utan bekymmer. Enligt ditt sätt att tänka finns bara ett alternativ och det är det du predikar. Men jag tror mig, med hjälp av själva frågan som du den politiskt korrekte ställer, ha funnit svaret på den politiskt korrekta beskrivningen av vad som är svenskt:

Svenskhet är att vara ett tomt vitt ingenting som andra kulturer fyller med sina färger och konturer.


enleuk skriver:

Jag vill inte förhindra dig att uttrycka dig. Jag skrev motsatsen: ”Yttrandefrihet innebär att vi måste lyssna på dina åsikter”.
Den politiskt korrekta versionen av svenskhet vet jag inte vad den är, men den officiella definitionen av svenskhet har jag tydliggjort.
Jag har inte generaliserat bort er definition av svenskhet, vad det nu ska betyda. Däremot utmanar jag din syn på svenskhet med en lång rad logiska konsekvenser av den definitionen, hur den ska kunna gå ihop med genetik, juridik, geografi, religion, historia och lingvistik (du har fortfarande inte svarat på min fråga om hur man definierar vilka språk som ingår i ett lands kulturarv).
Men du undviker konsekvenserna av din definition i varje svar och slänger dig med utnötta klichéer när du anklagar mig för att främja politiskt korrekthet framför intelligens och lägger ord i min mun när du säger att jag vill att svenskhet ska definieras som ”alla andra kulturer”, vilket är en så ologisk definition att jag bara kan le åt eländet.

Här stannade diskussionen av konstigt nog men fortsatte på en annan bloggpost.

envaenikampen skriver:

Om det inte är den kulturella bakgrunden som ligger bakom deras brottslighet och det är klarlagt i tidigare undersökningar att de är kraftigt överrepresenterade i ffa grövre brottslighet så återstår alltså att det är genetiskt betingat. Hur fan kan Sarnecki försvara att vi tar in personer som han själv säger är genetiskt predisponerade till grov kriminalitet?


enleuk skriver:

Att invandrare är överrepresenterade är det ingen som säger emot. Men orsaken till vanliga brott är de sociala och ekonomiska förutsättningarna och inte genetiska. En mindre del är säkert kulturella, t.ex. människor som är vana vid mutbrott som vardagsmat kanske . Men i vilket fall som helst så är det inte en motsättning att säga att invandrare är ofta brottslingar och att säga att det inte beror på kulturen. Det finns ju fler kausalitetssamband, t.ex. att invandrare oftare har en sämre levnadsstandard, sämre lön, sämre utbildning, sämre socialt nätverk, sämre familjeförhållanden i samband med flyttorsaken o.s.v.

Det finns mycket forskning kring kriminalitet och ni kan inte bara avfärda allting som på ytan verkar motsäga era föreställningar. T.ex. Om man stjäl så beror det oftast på att man inte känner att det finns ett lagligt alternativ att skaffa tillräckligt med pengar för att må bra. Om man våldtar någon så beror det oftast på att man känner sig maktlös i sin samhällsposition. I American Psycho, visserligen fiction, men ändå, så ser man ett exempel på hur även ytligt sett lyckade människor kan känna en frustration som leder till brott. Den organiserade brottsligheten i Göteborg, som är den enda jag har någorlunda koll på, visar att gängmedlemmar är både svenskar och första/andra/tredje generationens invandrare*. Den gemensamma orsaken till deras levnadssätt är deras sociala och ekonomiska förutsättningar.

*Tredje generationens invandrare låter väldigt ologiskt. Som om varje generation utvandrade och återinvandrade för att kunna kallas invandrare själva. Tredje generationens invandrarättlingar hade varit mer logiskt. Det var en helt onödig parentes egentligen, men men.

varjager skriver:

Men samtidigt som invandrare från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar gör invandrare från andra länder det i mycket stor omfattning. Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper. Ämnet har ansetts vara tabu, men måste nu komma upp till ytan, skriver folkpartiets integrationstalesman Mauricio Rojas.
Det andra är att invandrade personer är klart överrepresenterade i brottsstatistiken. Invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. Denna överrepresentation gäller praktiskt taget alla typer av brott, men den växer avsevärt, till 300 eller 400 procent, när det gäller grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt.

Denna allmänna överrepresentation gäller oavsett socioekonomisk status, det vill säga att överrepresentationen består praktiskt taget oförändrad när man jämför exempelvis förvärvsarbete och yrkesgruppstillhörighet i Sverige, samma sak gäller efter kontroll av kön, ålder och bostadsort.

enleuk skriver:

Alla vet att invandrare begår fler brott och fler grövre brott. Det intressanta är varför dom gör det. Du hävdar följande kausalitet:

”Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning”. Det finns inga andra orsaker till att människor begår brott än deras föräldrars kultur? Vad baserar du det på?

Jag håller fast vid att det är socioekonomiska förutsättningar som avgör och statistiken är på min sida. Enligt BRÅ:s statistik från 2001 begås 87,4% av alla brott av människor som tjänar mindre än 25000 i månaden.

”Denna allmänna överrepresentation gäller oavsett socioekonomisk status, det vill säga att överrepresentationen består praktiskt taget oförändrad när man jämför exempelvis förvärvsarbete och yrkesgruppstillhörighet i Sverige, samma sak gäller efter kontroll av kön, ålder och bostadsort.” Var kommer denna uppgift ifrån?

I BRÅ:s statistik framgår tydligt att skillnaden mellan svenskar och invandrare halveras när man tar hänsyn till inkomst.

Läs det här från 1996: http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/guillou/guillou6.html

Som jag ser det ska man inte fördomsfullt anta en generell inneboende brottstendens hos en genetisk, religiös eller kulturell grupp. Oavsett kultur så är människor individer och väljer att leva sina egna liv. En muslim är t.ex. inte automatiskt också en kvinnoförtryckare. Men sådana fördomar, oavsett hur vanliga dom är, förvärrar problemet.

”I gänget finns en stark övertygelse om att livet är och kommer att förbli en kamp mellan oss och dom (svenskarna) och det har egentligen inte så stor betydelse hur objektivt sann erfarenhet man har av diskriminering från dom andra, svennarna, eftersom känslan av diskriminering är så stark.
Bara genom pengar kan man skaffa sig mänsklig värdighet och mycket pengar ger mer mänsklig värdighet än lite pengar. Pengar skaffar man inte i farfars grönsaksstånd utan genom brott.”

”Vi har ju ännu inte så många generationer invandrare i Sverige, invandringen har varit stor men den är också ett nytt fenomen när det gäller just stora grupper av arbetslösa. Om diskriminering i arbetslivet fortsätter att gå hand i hand med en ökande främlingsfientlighet bör Sverige kunna bli som andra länder med stora grupper av diskriminerade etniska minoriteter.
I sådana länder, exempelvis USA, där man har haft lång tid på sig att studera frågan om invandrare och brott kan problemet sammanfattas lika cyniskt som enkelt:
Som svart man i USA kan du göra karriär upp i konsumtionssamhället som vilken vit man som helst. Förutsatt att du är en jävel på att sjunga eller dansa eller idrotta. I annat fall är det bara brott som gäller.”

Utmaningen är inte att göra sig av med arabiska eller judendom eller niqab. Vi behöver inte vara rädda för dessa ytliga skillnader mellan människor. Individernas moral ligger på en djupare nivå. Vi ska inte minska invandringen med motiveringen att vi inte vill ha mer av dessa ytliga yttringar.

Utmaningen är istället att ge alla samma chans och ett sätt är att minska invandringen, det gör att det finns fler resurser per invandrare, men ett bättre alternativ är att strukturera samhället på ett sätt som är anpassat till invandringen. T.ex. fler utbildningar till byggnadsarbetare och fler bostadsbyggen ger fler och billigare bostäder och fler arbetstillfällen. Det är den typen av lösningar vi ska fokusera på istället för generaliserande rädslor.

Det betyder inte att vi inte samtidigt kan kämpa för ateism, hållbar resurs- och energihantering och äkta demokrati och andra sätt att förbättra samhället för framtiden, men det är en inte en satsning mot invandrare utan mot alla svenskar som behöver upplysning, inte bara skolungdomar heller.
varjager skriver:

I Sverige har alla samma chans. Frågan är enbart hur man förvaltar den.

enleuk skriver:

Så kulturen, kriminaliteten och religionen i området man växer upp i spelar ingen roll för sannolikheten att bli arbetslös, bidragsberoende eller kriminell? Ens familjs förmögenhet spelar ingen roll? Ens boendesituation spelar ingen roll? Att man inte kan ett lands språk spelar ingen roll? Att man inte har någon officiell utbildning spelar ingen roll?

varjager skriver:

När de har chansen och får utbildning och språket, spelar det då ingen roll vilka val du gör? Vad har religionen med detta att göra? Är det så att du anser att religionen uppmuntrar till brott? Kulturen i området? Vilken kultur kan det vara du anspelar på? Du är en av dem som anser att det är alla andras fel att folk missköter sig och gör val som de sedan inte skall behöva stå för. För man kan alltid skylla på att de inte fått någon chans.

enleuk skriver:

Om 87,4% av alla brott begås av personer med under 25000 i månadslön, säger inte det dig nånting om att människor är ett resultat av sin omgivning?

Kulturen jag syftar på när jag säger ”kulturen i området” är ingen specifik kultur, utan just den miljö som en given person växt upp i.

Jag tror få religioner uppmuntrar till brott. Historien är däremot fylld av exempel på hur makthavare använt religion för att samla sin armé.

”Du är en av dem som anser att det är alla andras fel att folk missköter sig och gör val som de sedan inte skall behöva stå för. För man kan alltid skylla på att de inte fått någon chans.”

Nä, jag anser att det både handlar om förutsättningar och personliga val. Du kan inte vifta bort alla förutsättningar hos människor som kommer till Sverige och säga att allt dåligt som händer i deras liv är helt och hållet deras eget fel och påverkas inte av diskriminering, maktlöshet, fattigdom, språksvårigheter, brist på utbildning o.s.v.

Om vi tittar på andra generationens invandrare som behåller t.ex. religionen, men får chans att gå i skolan så sjunker kriminaliteten. Det är bara de som sugs upp av organiserad brottslighet i invandrartäta områden som utgör skillnaden. Den grundläggande faktorn är alltjämt pengarna och alltså varken kulturell, religiös eller genetisk.

Låt oss for the sake of argument anta att det är ett 100% fritt val att begå brott. För det första så kräver detta en själ och att denna själ inte påverkas av den materiella kropp den styr över. Den tar inga influenser från tidigare upplevelser utan är helt statisk, alltså evig, och fattar beslut utan någon anledning ända från födseln. Om Gud skapat denna själ så är Gud ansvarig för själens regelverk för beslutsfattande. Begreppet fri vilja är precis som gudsbegreppet ett en förenkling av kausalitet. För att förtydliga vad det innebär så kan vi ta blixtar som exempel. Blixtar uppstår av en komplex orsak och verkan mellan olika laddade joner i olika skikt av atmosfären. Eftersom joner är väldigt små så var det ingen som förstod vad det var som hände utan hittade därför på åskgudar. Likadant är det omöjligt att förstå sig själv objektivt, därför förenklar vi det och säger att vi är enhetliga istället för sammansatta. Eftersom kroppen uppenbarligen är delbar så uppfanns enhetsbegreppet själ och tack vare Descartes’ ”Jag tänker alltså finns jag” som enligt honom bevisar själens och därmed Guds existens, så räddades kristendom från undergång efter reformationen och den påföljande renässansen och därför lever föreställningen om en magisk själ och en ickemateriell, alltså fri, vilja kvar. Det här måste man ta hänsyn till när man utreder vad som leder en person till en viss handling. En person måste naturligtvis svara för vad kroppen gör (även om det inte finns en övernaturlig domare som dömer den övernaturliga själens val), men det viktiga är att reda ut vad som fick personen att göra det den gjorde så att man kan påverka framtida skeenden.

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: