Posts Tagged ‘organisation’

Svensk debatt – individualanarkism eller anarkokommunism?

January 18, 2016

(Först vill jag bara notera att jag bara saxat andras texter och inte bidrar med eget material till debatten, förutom några extra historiska fakta i slutet. Personligen är jag emot både privat egendom och kollektiv egendom och anser att överenskommelser ska vara situationsanpassade och får inte utgå ifrån antagandet att virtuella koncept som ägande har permanent validitet. Jag föredrar alltså ingen av de två strömningarna som här diskuteras utan föredrar en slags variant av ömsesidig hjälp.)

Carl Johan Björklund, född 1884 i Uppsala, skrev såhär år 1969, två år innan han dog, om tiden strax före första världskriget:

“Varifrån Stirners anhängare fått den uppfattningen att han var motståndare till organisation vet jag inte. Stirner betonar nödvändigheten av organisationer och han var själv initiativtagare till en organisation i Berlin för att rationellt fylla människornas behov av mjölk. ‘Det är alltid fördelaktigt att vi enar oss om de mänskliga arbetena, så att de inte som under konkurrensens epok upptar all vår tid, alla våra omsorger.’ Stirner svarar utan förbehåll ja på följande av honom själv formulerade frågor: Bör jag inte ta levande del i den andres liv, bör inte hans glädje och hu: väl ligga mig om hjärtat, skall inte den njutning jag bereder honom för mig vara mer än andras egna njutningar? På ett ställe säger också Stimer att han älskar människorna, inte blott enskilda människor utan alla – därför att ‘kärleken gör mig lycklig, därför att det är naturligt för mig att älska, emedan det behagar mig’.

Även om Stimer inte känner något ‘kärlekens bud’, hyser han medkänsla med varje levande väsen. Föreningen är för Stimer en multiplikation av den enskildes kraft. ‘Som enskild kan du försvara dig genom föreningen. ty det är inte föreningen som besitter dig utan du besitter och gör dig nytta av föreningen’, säger han.

(more…)

Advertisements